Actiemarkt 9 april 2016 levert 77.000 euro op

De verkoping, die zaterdag 9 april 2016 werd gehouden op het Raadhuisplein, heeft 77.000 euro opgebracht. Het was ook dit keer opnieuw schitterend weer, waardoor veel mensen langskwamen om inkopen te doen en een koopje te scoren op de rommelmarkt. De autosimulator had veel belangstelling van jong en oud, want het is toch een vreemd gevoel te ervaren hoe het is om met de auto over de kop te gaan. Ook de sjoelbak had veel belangstelling en bezoekers van de Schutse deelden een cadeau uit aan degene die het hoogste aantal punten had.

De opbrengst is bestemd voor de binnenruimte van de nieuwbouw bij de Schutse, ten behoeve van mensen met zeer moeilijk verstaanbaar gedrag. Allen die hieraan hebben bijgedragen hartelijk dank! Ook de Gemeente Alblasserdam dank voor het ter beschikking stellen van de mooie locatie en de goede samenwerking.

Inleveren oud ijzer loont!

Onlangs is door vrijwilligers een partij oud ijzer (elektrische apparaten, machines, zink, lood, aluminium, etc.) ingeleverd. Dit leverde het mooie bedrag van € 190,75 op, ten
bate van De Schutse! Iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk dank!

Heeft u ook oud ijzer? Dan kunt u dit afgeven aan de Middenpolderweg 25 te Streefkerk. Eventueel kan het ook bij u worden opgehaald. U kunt hiervoor bellen met Cees van der Wal, tel. 0184-684808.

Actiemarkt Raadhuisplein D.V. 9 april 2016

Zaterdag 9 april 2016 wordt van 9.00 uur tot 15.30 uur op het Raadhuisplein in Alblasserdam de jaarlijkse actiemarkt voor De Schutse gehouden. Er worden vanuit de 120 kraampjes weer tal van spullen aangeboden. Denk daarbij aan brocante, kleding, hoeden, sieraden, boeken, bloemen, tupperware, groente, fruit, brood en banket en meer. Verder is er een rommelmarkt, zijn er diverse activiteiten voor kinderen en is er een autosimulator met instructeur waar mensen kunnen ervaren hoe het is om met de auto over de kop te gaan.

Eten
Uiteraard is er ook weer genoeg te eten en te drinken. Zo zijn er hamburgers, patat, shoarma, oliebollen en vis te koop.

Doel
Het doel van de actiemarkt is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor De Schutse, gehandicaptenzorg. De opbrengst van de verkoping komt dit jaar ten goede aan een binnentuin die gecreëerd wordt in het nieuwbouwplan te Kesteren. Bewoners kunnen zich, in hun vrije tijd, in deze tuin terugtrekken zonder te veel prikkels van buitenaf te krijgen.

Puzzel
In Alblasserdam en omgeving zijn boekjes verspreid met informatie over de markt en een puzzel – met dank aan de adverteerders – die 9 april ingeleverd kan worden. In dit boekje is ook te lezen hoe de opbrengst van de markt van vorig jaar is besteed.

Iedereen is 9 april van harte welkom op het Raadhuisplein!