Noteer alvast in uw agenda: D.V. 8 april 2017 voorjaarsverkoping

Reeds nu berichten wij u dat de jaarlijkse voorjaarsverkoping volgend jaar gehouden zal worden op D.V. zaterdag 8 april.

Nieuwe standhouders en/of ideeën zijn van harte welkom!

Voor inlichtingen en aanmeldingen kunt u contact opnemen met mevr. A. van Zanten, tel. 0184-419013 of e-mail: schutsehoek@gmail.com