Voorjaarsverkoping 2016 – Draagt u ook een steentje bij?

D.V. zaterdag 9 april a.s. willen we onze jaarlijkse verkoping weer houden. Evenals andere jaren vragen wij uw hulp voor diverse activiteiten zoals:

  • mensen die willen helpen met het opbouwen en afbreken van de markt;
  • mensen die achter een kraam willen staan;
  • mensen die goederen willen ophalen voor de verkoping;
  • bedrijven of personen die op een voor de Schutse voordelige wijze goederen of diensten willen aanbieden.

Ook het advertentie-/infoboekje wordt weer uitgegeven. Wanneer u een advertentie plaatst, wordt deze op minimaal 11.000 adressen bezorgd! Door het boekje wordt bekendheid gegeven aan de Schutse en aan de verkoping, en van de opbrengst worden alle onkosten betaald; en wat overblijft komt natuurlijk ten goede aan de Schutse.

Zoals in het Schutseblad was te lezen, zamelt De Schutse ook plastic doppen in. De bezoekers van de Schutse komen zelf op 9 april naar Alblasserdam en kunnen u dan vertellen wat hun werk hierin is. Uiteindelijk worden de doppen weer verkocht. Mogen wij u vragen zoveel mogelijk doppen op de verkoping in te leveren?

We hopen ook weer tweedehands dames- en kinderkleding te verkopen. Wilt u weer aan ons denken, zodat wij weer kramen vol kleding kunnen aanbieden? Alvast hartelijk bedankt!

Voor inlichtingen en aanmeldingen kunt u contact opnemen met mevr. A. van Zanten, tel. 0184-419013 of e-mail: schutsehoek@gmail.com.