Actiemarkt 18 april 2015 levert ruim 79.000 euro op

De jaarlijkse actiemarkt die 18 april jl. op het Raadhuisplein werd gehouden, heeft een brutobedrag van ruim € 79.000 opgeleverd. Evenals vorig jaar is de opbrengst bestemd voor de professionele wasserette die De Schutse (locatie Kesteren) heeft aangeschaft. Zodoende is de totale wasserette bekostigd door de regio Alblasserdam.

Zoals voorgaande jaren vond de actiemarkt ook nu weer plaats onder een stralende zon. Dit bevorderde uiteraard de gezelligheid en de verkoop van alles wat aangeboden werd op de markt. Grote publiekstrekker dit keer was de autosimulator.

Allen die deze dag tot een succes hebben gemaakt hartelijk dank!

Bron: www.alblasserdamsnieuws.nl