Actiemarkt 9 april 2016 levert 77.000 euro op

De verkoping, die zaterdag 9 april 2016 werd gehouden op het Raadhuisplein, heeft 77.000 euro opgebracht. Het was ook dit keer opnieuw schitterend weer, waardoor veel mensen langskwamen om inkopen te doen en een koopje te scoren op de rommelmarkt. De autosimulator had veel belangstelling van jong en oud, want het is toch een vreemd gevoel te ervaren hoe het is om met de auto over de kop te gaan. Ook de sjoelbak had veel belangstelling en bezoekers van de Schutse deelden een cadeau uit aan degene die het hoogste aantal punten had.

De opbrengst is bestemd voor de binnenruimte van de nieuwbouw bij de Schutse, ten behoeve van mensen met zeer moeilijk verstaanbaar gedrag. Allen die hieraan hebben bijgedragen hartelijk dank! Ook de Gemeente Alblasserdam dank voor het ter beschikking stellen van de mooie locatie en de goede samenwerking.