Inleveren oud ijzer loont!

Onlangs is door vrijwilligers een partij oud ijzer (elektrische apparaten, machines, zink, lood, aluminium, etc.) ingeleverd. Dit leverde het mooie bedrag van € 190,75 op, ten
bate van De Schutse! Iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk dank!

Heeft u ook oud ijzer? Dan kunt u dit afgeven aan de Middenpolderweg 25 te Streefkerk. Eventueel kan het ook bij u worden opgehaald. U kunt hiervoor bellen met Cees van der Wal, tel. 0184-684808.