Inleveren oud ijzer loont!

Onlangs is door vrijwilligers een partij oud ijzer (elektrische apparaten, machines, zink, lood, aluminium, etc.) ingeleverd. Dit leverde het mooie bedrag van € 190,75 op, ten
bate van De Schutse! Iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk dank!

Heeft u ook oud ijzer? Dan kunt u dit afgeven aan de Middenpolderweg 25 te Streefkerk. Eventueel kan het ook bij u worden opgehaald. U kunt hiervoor bellen met Cees van der Wal, tel. 0184-684808.

Actiemarkt Raadhuisplein D.V. 9 april 2016

Zaterdag 9 april 2016 wordt van 9.00 uur tot 15.30 uur op het Raadhuisplein in Alblasserdam de jaarlijkse actiemarkt voor De Schutse gehouden. Er worden vanuit de 120 kraampjes weer tal van spullen aangeboden. Denk daarbij aan brocante, kleding, hoeden, sieraden, boeken, bloemen, tupperware, groente, fruit, brood en banket en meer. Verder is er een rommelmarkt, zijn er diverse activiteiten voor kinderen en is er een autosimulator met instructeur waar mensen kunnen ervaren hoe het is om met de auto over de kop te gaan.

Eten
Uiteraard is er ook weer genoeg te eten en te drinken. Zo zijn er hamburgers, patat, shoarma, oliebollen en vis te koop.

Doel
Het doel van de actiemarkt is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor De Schutse, gehandicaptenzorg. De opbrengst van de verkoping komt dit jaar ten goede aan een binnentuin die gecreëerd wordt in het nieuwbouwplan te Kesteren. Bewoners kunnen zich, in hun vrije tijd, in deze tuin terugtrekken zonder te veel prikkels van buitenaf te krijgen.

Puzzel
In Alblasserdam en omgeving zijn boekjes verspreid met informatie over de markt en een puzzel – met dank aan de adverteerders – die 9 april ingeleverd kan worden. In dit boekje is ook te lezen hoe de opbrengst van de markt van vorig jaar is besteed.

Iedereen is 9 april van harte welkom op het Raadhuisplein!

Rommelmarktspullen en/of oude metalen gevraagd

Graag ontvangen wij weer overtollige spullen voor onze Schutseverkoping die D.V.
9 april 2016 gehouden zal worden.

U kunt uw overtollige spullen nog steeds brengen op Middenpolderweg 25 te Streefkerk. Ook willen wij u vragen om voor ons oude metalen te verzamelen. Die brengen namelijk best veel geld op. Oude materialen, machines, stroomkabels enz. kunt u ook brengen op het bovengenoemde adres.

Zoals u van ons gewend bent, komen wij in het begin van het jaar ook een aantal keer bij u langs om rommelmarktspullen en/of oude metalen op te halen. De eerste keer dat we dat doen is D.V. vrijdag 19 februari. Als u voor die datum spullen heeft, kunt u bellen met Cees van der Wal, tel. 0184-684808.

Namens de rommelmarktcommissie bij voorbaat hartelijk dank!

Voorjaarsverkoping 2016 – Draagt u ook een steentje bij?

D.V. zaterdag 9 april a.s. willen we onze jaarlijkse verkoping weer houden. Evenals andere jaren vragen wij uw hulp voor diverse activiteiten zoals:

  • mensen die willen helpen met het opbouwen en afbreken van de markt;
  • mensen die achter een kraam willen staan;
  • mensen die goederen willen ophalen voor de verkoping;
  • bedrijven of personen die op een voor de Schutse voordelige wijze goederen of diensten willen aanbieden.

Ook het advertentie-/infoboekje wordt weer uitgegeven. Wanneer u een advertentie plaatst, wordt deze op minimaal 11.000 adressen bezorgd! Door het boekje wordt bekendheid gegeven aan de Schutse en aan de verkoping, en van de opbrengst worden alle onkosten betaald; en wat overblijft komt natuurlijk ten goede aan de Schutse.

Zoals in het Schutseblad was te lezen, zamelt De Schutse ook plastic doppen in. De bezoekers van de Schutse komen zelf op 9 april naar Alblasserdam en kunnen u dan vertellen wat hun werk hierin is. Uiteindelijk worden de doppen weer verkocht. Mogen wij u vragen zoveel mogelijk doppen op de verkoping in te leveren?

We hopen ook weer tweedehands dames- en kinderkleding te verkopen. Wilt u weer aan ons denken, zodat wij weer kramen vol kleding kunnen aanbieden? Alvast hartelijk bedankt!

Voor inlichtingen en aanmeldingen kunt u contact opnemen met mevr. A. van Zanten, tel. 0184-419013 of e-mail: schutsehoek@gmail.com.

Najaarsverkoping DV 7 november 2015

Evenals voorgaande jaren hopen we ook dit jaar weer een najaarsverkoping te houden in de Beukelmanschool aan de Weverstraat 2 te Alblasserdam.

Op D.V. zaterdag 7 november bent u van 9.30 tot 13.00 uur van harte welkom om uw aankopen te doen ten bate van De Schutse.

Een greep uit de producten die worden aangeboden: kleding, beenmode, groente en fruit, koek en gebak, snoep, tweedehands en nieuwe boeken, foto- en nieuwjaarskaarten, homedecoratie, speelgoed, wol, amaryllisbollen, ondergoed en nachtkleding, oliebollen, broodjes hamburger.

Graag tot ziens op 7 november aanstaande!

Actiemarkt 18 april 2015 levert ruim 79.000 euro op

De jaarlijkse actiemarkt die 18 april jl. op het Raadhuisplein werd gehouden, heeft een brutobedrag van ruim € 79.000 opgeleverd. Evenals vorig jaar is de opbrengst bestemd voor de professionele wasserette die De Schutse (locatie Kesteren) heeft aangeschaft. Zodoende is de totale wasserette bekostigd door de regio Alblasserdam.

Zoals voorgaande jaren vond de actiemarkt ook nu weer plaats onder een stralende zon. Dit bevorderde uiteraard de gezelligheid en de verkoop van alles wat aangeboden werd op de markt. Grote publiekstrekker dit keer was de autosimulator.

Allen die deze dag tot een succes hebben gemaakt hartelijk dank!

Bron: www.alblasserdamsnieuws.nl

Actiemarkt Raadhuisplein DV 18 april 2015

D.V. zaterdag 18 april hopen wij op het Raadhuisplein in Alblasserdam weer onze jaarlijkse verkoping te houden.

Evenals andere jaren is er weer een groot aanbod aan artikelen en activiteiten zoals (tweedehands) kleding, hoeden, kaarten, schoonmaakartikelen, bloemen en planten, tweedehands en nieuwe boeken, gebak, vleesproducten, snoep, pannenkoeken en poffertjes, bolussen etc.

En bezoekt u onze verkoping, vergeet dan ook zeker de rommelmarkt niet!

Vorig jaar was de opbrengst van de verkoping bestemd voor een nieuw te bouwen wasserette voor de woongroepen van de Schutse. Om een en ander goed te kunnen laten functioneren, is de aanschaf van extra apparatuur noodzakelijk. De opbrengst van de aanstaande verkoping is dan ook bestemd voor het resterende bedrag dat nodig is.

Door de bezuinigingen – van overheidswege – in de zorg staan veel uitgaven onder druk. Met de opbrengst van deze verkoping hopen wij, mede door uw steun, een steentje voor De Schutse te kunnen bijdragen.

EEN IEDER HARTELIJK WELKOM D.V. ZATERDAG 18 APRIL VAN 9.00 UUR TOT 15.30 UUR

Komt u met de auto? Dan attenderen wij u erop dat u ’s ochtends (tot 12.00 uur) uw auto niet kunt parkeren bij Landvast i.v.m. een evenement aldaar. Parkeren is wel mogelijk op het oude Wipmolenterrein aan de Wilde Woutstraat. Hiervandaan is het slechts 3 minuten lopen naar het Raadhuisplein (voor looproute zie onderstaande plattegrond).

ScreenHunter_04 Mar. 12 21.27

Najaarsverkoping DV 8 november 2014

Op D.V. zaterdag 8 november 2014 hopen wij weer onze najaarsverkoping te houden in de Beukelmanschool aan de Weverstraat 2 te Alblasserdam. Belangstellenden zijn welkom van 09.30 tot 13.00 uur om hun aankopen te doen ten bate van gehandicaptenzorg De Schutse.

Er worden diverse producten aangeboden zoals kleding, beenmode, groente en fruit, koek en gebak, snoep, tweedehands en nieuwe boeken, foto- en nieuwjaarskaarten, homedecoratie, speelgoed, wol, amaryllisbollen, ondergoed en nachtkleding, oliebollen en broodjes hamburger.

NIEUW!! U kunt nu ook uw lege flessen inleveren t.b.v. het goede doel.

 

Schutse Actiemarkt 2014: Dank!

ALBLASSERDAM – De Schutse Actiemarkt die zaterdag 12 april op het Raadhuisplein in Alblasserdam werd gehouden, heeft een omzet van bijna 80.000 euro opgeleverd. Dat is de hoogste opbrengst sinds het bestaan van de markt. De opbrengst gaat naar de De Schutse gehandicaptenzorg.

Schermafbeelding 2014-04-16 om 20.13.22

Publiekstrekkers waren onder meer de Amerikaanse veiling, het spijkerslaan, de Mobiele Eenheid en de megasjoelbak. “Het was een fantastische dag en een super omzet. Heel veel mensen hebben de markt bezocht. Het was wederom een groot succes,” concludeerde organisator Alie van Zanten na afloop.

Bron: www.alblasserdamsnieuws.nl

Aktiemarkt Raadhuisplein DV 12 April 2014

Op zaterdag 12 april hopen wij onze grote actiemarkt te houden op het Raadhuisplein in Alblasserdam.

Er is een groot aanbod aan artikelen en activiteiten zoals u onder het kopje standhouders kunt lezen. Bezoekt u onze verkoping,  vergeet dan zeker de rommelmarkt niet om dat ene leuke dingetje te kopen wat u al zolang wilde hebben.

Schermafbeelding 2014-04-16 om 20.16.46Evenals de Amerikaanse veiling. De veilingmeesters hebben zich bijzonder ingespannen om een gevarieerd aanbod van goederen samen te stellen De opbrengst van de veiling is bestemd voor een hometrainer in de fysiopraktijk van de Schutse in Kesteren Lees verder